Aj živnostník, ktorý neplatí odvody, môže za december dostať dotáciu 810 eur

Aj živnostník, ktorý neplatí odvody, môže za december dostať dotáciu 810 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) spustilo počnúc októbrom 2020 druhú vlnu korona pomoci pre podnikateľov s názvom „Prvá pomoc+“, ktorá sľubuje živnostníkom až o 50% vyššiu dotáciu ako tomu bolo v prvej vlne. Podnikatelia tak môžu za pokles tržieb získať mesačne kompenzáciu až vo výške 810 eur. Mnoho živnostníkov však na ňu nemá nárok, pretože neplatia odvody do Sociálnej poisťovne.

Dôvody, prečo podnikateľ neplatí odvody:

 1. Podal daňové priznanie za účtovný rok 2019 v riadnom termíne, t.j. do konca marca 2020 a zo zákona mu nevyšli platiť odvody do Sociálnej poisťovne.
 2. Využil možnosť odkladu daňového priznania za účtovný rok 2019 a podal ho kedykoľvek v čase od apríla 2020 do konca novembra 2020. Tieto ešte nie sú Sociálnou poisťovňou spracované, a preto rozhodnutie o tom, či mu vznikla alebo nevznikla povinnosť platiť zákonom stanovené odvody, živnostníkovi príde najskôr v januári 2021.
 3. Má odvodové prázdniny, to znamená, že jeho podnikanie začalo kedykoľvek medzi januárom 2018 až decembrom 2019.

Prvá pomoc+ je však učená podnikateľom, ktorí odvody do Sociálnej poisťovne riadne platia a nikoho nezaujíma, že tri vyššie uvedené skupiny by veľmi radi platili, ale nemajú komu a čo. Preto mnoho podnikateľov prepadá sitom pomoci, nemá oprávnenie žiadať o kompenzáciu v skupine č. 2, musí si vystačiť s pomocným opatrením v skupine č. 4, kde nanajvýš dostane príspevok 315 eur mesačne, ak vôbec.

Radíme: Neodkladajte úverové splátky

Čítaj tu

Aj vy ale môžete dostať 810 eur

Ak patríte medzi podnikateľov (SZČO) a jednoosobové sročky, ktorým poklesli mesačné tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, takto dostanete štátnu kompenzáciu už za mesiac december 2020:

V prvom rade je potrebné prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne ako dobrovoľne poistená osoba najneskôr do 16. decembra 2020.

Ako sa môžem stať samoplatcom?

 1. Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý si doma vytlačí a vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO).
  Registračný list FO
 2. K registračnému listu si ďalej vytlačí a vyplní Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.
  Vyhlásenie DPO
 3. Vyplnenú prihlášku a čestné vyhlásenie odošle doporučene poštou na adresu Sociálnej poisťovne, konkrétne na pobočku v mieste bydliska. Na úrad však môže zájsť aj osobne.
 4. Pozor, list treba odoslať najneskôr s dátumom 15. december 2020.
 5. Potom, ako vám Sociálna poisťovňa doručí rozhodnutie o dobrovoľnom poistení (pravdepodobne do konca januára 2021), je ďalej treba zaplatiť poistné v požadovanej výške (minimálne však 86,60 eur) a následne požiadať na webe www.pomahameludom.sk o príspevok pomoci v skupine č. 2 (pretože ste sa medzičasom stali dobrovoľne poistenou osobou). Prihlášky na získanie dotácie za december 2020 sa pravdepodobne budú dať podávať do konca februára, resp. marca 2021.  
Živnostníci, berte, kým dávajú

Akú výšku vymeriavacieho základu si mám dať do prihlášky?

Na dotácie z balíka Prvá pomoc+ postačí najnižší možný vymeriavací základ 506,50 eur. Za 16 dní dobrovoľného poistenia v decembri 2020 tak zaplatíte poistné vo výške 86,60 eur a od januára potom budete platiť 180,99 eur mesačne. Keď sa rozhodnete, že už dotácie nechcete, resp. sa ich vyplácanie ukončí, môžete sa odhlásiť zo Sociálnej poisťovne ako dobrovoľne poistená osoba a nebudete ďalej platiť nič.

Sporte deťom s úrokom až 9%

Čítaj tu

Ako vysokú dotáciu dostanem?

Výška príspevku z balíku Prvá pomoc + skupina č. 2 závisí od poklesu tržieb. Porovnávať môžete decembrovú tržbu s tržbou za najsilnejší mesiac v roku 2019, alebo za december 2019, alebo celkovú priemernú mesačnú tržbu za rok 2019. Ak ste zaznamenali pokles tržieb, výšku dotácie zistíte v nasledujúcej tabuľke:

Pokles tržieb (kategórie)              December 2020
od 20,00 – 39,99 % 270 €
od 40,00 – 59,99 % 450 €
od 60,00 – 79,99 % 630 €
od 80 % a viac 810 €

Pozor, ak ste aj za december 2019 mali tržbu napríklad 500 eur a v decembri 2020 sto eur, pokles tržby je 80% a tak dostanete aj napriek nízkym tržbám v minulom roku dotáciu vo výške 810 eur!!

Ako dlho plánujú poskytovať príspevky z Prvá pomoc+?

Podnikatelia, ktorí platia odvody do Sociálnej poisťovne (dobrovoľné alebo povinné) môžu žiadať o „korona dotácie“ z dôvodu poklesu mesačných tržieb až do marca 2021 (čiže za mesiace december 2020, január, február a marec 2021). Avšak podľa avizovaných informácií sa Prvá pomoc+ predlží pravdepodobne až do konca roku 2021.

Úver na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmu? Áno

Čítaj tu

Oplatí sa mi stať sa dobrovoľne poistenou osobou a platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Určite áno. Pretože:

 1. Minimálna mesačná platba je 180,99 eur.
 2. Maximálna výška dotácie za daný mesiac je 810 eur.
 3. Dobrovoľné poistenie môžete kedykoľvek ukončiť.

Sú nejaké iné podmienky?

Áno. Žiadateľ o príspevok z Prvá pomoc+ nesmie mať podlžnosť vo svojej zdravotnej poisťovni.

Dôležité informácie o dobrovoľnom poistení v Sociálnej poisťovni

Dôležité informácie o kompenzačných dotáciách z dôvodu pandemických opatrení

Text: Alena Kytková, Zdroj: Hnonline.sk, Foto: Freepik.com

Koronavírus: Riešením je refinancovanie a konsolidácia úverov

Koronavírus: Riešením je refinancovanie a konsolidácia úverov





Päť dôvodov, prečo neodložiť úverové splátky

Namiesto bezhlavého odloženia splátok (ktoré vás bude stáť dobré meno v úverovom registri a mnohonásobné preplatenie na úrokoch), je určite rozumnejšie vymeniť staré úvery za nové. V súčasnosti je totiž refinancovanie existujúcich úverov a hypoték jedno z najvýhodnejších riešení vôbec!

Ak predsa len, na základe medializovaných informácií, uvažujete o odklade úverových splátok, prečítajte si najskôr, čo to v skutočnosti znamená a porozmýšľajte aj nad iným, oveľa lacnejším riešením.

1.Negatívny zápis v úverovom registri

Z legislatívneho hľadiska stále platí, že odklad úverových splátok rovná sa negatívny zápis v úverovom registri. Čo to znamená? Ak v budúcnosti budete žiadať o akýkoľvek úver z banky, nemusíte ho dostať – pre banku budete nedôveryhodným klientom. Značka koronavírus pri odklade úverových splátok v súčasnosti (27.3.2020) ešte nebola schválená!

2. Dokazovanie ťažkej životnej situácie z dôvodu pandémie koronavírusu

Dôležité: Klient, ktorého banky akceptujú pri odklade splátok z dôvodu koronavírusu je ten, ktorý:

 • zaznamenal výpadok/zníženie príjmu súvisiaci s epidémiou a hrozí mu reálny problém so splácaním jeho úveru na bývanie/spotrebného úveru,
 • je aj nepriamo ovplyvnený epidémiou – jeho zamestnávateľ obmedzuje výrobu, alebo z iného súvisiaceho dôvodu má/bude mať ovplyvnený svoj príjem, je v domácej karanténe a potrebuje akútne riešiť zmenu na úvere.

Prečo je odklad splátok nebezpečný

Čítaj tu

3. Zbytočné preplácanie na úrokoch

Odklad úverových splátok o šesť mesiacov v skutočnosti znamená, šesť mesiacov platenia úrokov navyše.

4. Refinancovanie a konsolidácia úverov

V súčasnej dobe klesli úroky na hypotekárnych úveroch doslova na historické minimum. Ak máte vysoké splátky, namiesto ich odloženia je oveľa výhodnejšie ich refinancovanie alebo aj konsolidácia. Čo to znamená?

Refinancovanie – bezpečná výmena existujúcej hypotéky za novú, výhodnejšiu, s nižším úrokom alebo s kratšou dobou splácania, bez poplatkov, dokonca bez nutnosti navštíviť banku!

Konsolidácia úverov – ak splácate viacero menších (ale aj väčších) úverov a mesačne platíte príliš veľa, dajte si ich skontrolovať odborníkovi. Mnohokrát sa dajú všetky úvery nahradiť jedným, s nižšou splátkou, nižšími úrokmi alebo rozložiť na dlhšie časové obdobie, čím sa podstatne znížia mesačné splátky.

Banky nezastavili kampane na lacné hypotekárne či iné úvery. V súčasnej dobe je skutočne maximálne výhodná kontrola existujúcich úverov, ich výmena za nové, lacnejšie a celkové ozdravenie rodinného rozpočtu. Týmto rozumným krokom podstatne znížite mesačné splátky na úveroch. Nemusíte nikam chodiť, kontrolu úverov a ich bezpečnú výmenu za lacnejší variant vybavíme za vás. Spolupracujeme so všetkými bankami.

Spýtajte sa na svoje úvery, poradíme bezplatne!

Čítaj tu

5. Zníženie výdavkov

Nezabúdajme, znížením príjmu z dôvodu pandemických opatrení, klesajú aj mesačné výdavky! Vezmite si pero a papier a skontrolujte rodinný rozpočet – príjmy vs. výdavky. Uvidíte, že na tom nie ste až tak zle, aby ste pristúpili k tak nerozumnému opatreniu, akým odloženie úverových splátok určite je.

Máte otázky? Napíšte nám. Pomôžeme.

Čítaj tu

Text: Alena Kytková Foto: Freepik.com

Radíme: Neodkladajte úverové splátky!

Radíme: Neodkladajte úverové splátky!

Neuvážené kroky nezostanú bez následkov

Niet pochýb o tom, že mnohým sa z dôvodu karanténnych obmedzení proti zabráneniu šírenia nového typu koronavírusu zníži mesačný príjem. Živnostníci boli donútení zavrieť svoje prevádzky a rodičia školopovinných detí zostali doma na OČR. Vláda pripravila balíček ekonomických opatrení, medzi ktorými je aj možnosť odloženia splátok hypotekárnych a spotrebných úverov pod značkou koronavírus.

Napriek tomu, že ekonomické opatrenia sú v štádiu rokovaní, viaceré banky zareagovali na dopyt klientov a možnosť odloženia splátok zaviedli do praxe. Z legislatívneho hľadiska však situácia toho času doriešená nie je, a tak stále platí, že odloženie splátok rovná sa negatívny zápis v úverovom registri.

Vynárajú sa teda otázky 1. Pre koho je naozaj nevyhnutné pristúpiť k odkladu splátok? 2. Aký je skutočný dopad odloženia splátok? 3. Dôsledok karanténnych opatrení znamená aj podstatné zníženie mesačných výdavkov.

Negatívny zápis v úverovom registri

V situácií, keď ľudia denno-denne počúvajú informácie o tom, aký strašný dopad môže mať pandémia koronavírusu na rodinný rozpočet, je veľmi dôležité filtrovanie správ a zachovanie si zdravého nadhľadu nad hrozivo prezentovanou situáciou. Podstatné je tiež nepodliehať panike, vyhýbať sa predčasným a neuváženým krokom, ku ktorým rozhodne patrí aj nepremyslený odklad hypotekárnych splátok len preto, že je tu taká možnosť.

Situácia možného odkladu úverových splátok sa totiž ešte stále vyvíja v čase a žiadne záchranné ekonomické opatrenia do dnešného dňa parlamentom schválené neboli. Predstavitelia samotných bánk odporúčajú žiadateľom, aby starostlivo zvážili odklad splátok, pretože bankou schválený odklad splátok má charakter negatívneho záznamu v úverovom registri, čo môže mať vplyv na posudzovanie poskytnutia úverov v budúcnosti. Svojim klientom radia počkať na spoločné riešenie bankového sektora s novou vládou SR a podľa neho potom zvážiť ďalšie kroky. V neposlednom rade je tiež dôležité nezabúdať na to, že odložením úverových splátok sa predlžuje doba jeho splácania, čím sa zaplatí na úrokoch pomerne viac, ako bolo plánované.

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Klesajú aj výdavky

Dnes je oveľa dôležitejšie, aby sa klienti k novej situácii postavili s rozumom a najmä s chladnou hlavou. Pre väčšinu to znamená vziať do ruky pero a papier a načrtnúť si reálne novovzniknutú finančnú situáciu v rodine – skutočné príjmy vs. skutočné výdavky. Tým, že sa obmedzilo cestovanie do školy, na krúžky, na víkendové pobyty, pracuje sa z domu, nevedie sa takmer žiadny spoločenský život, ľudia nechodia na kávu, do fitness centier, ani na zbytočné nákupy, značne sa im v najbližších týždňoch znížia nielen príjmy, ale hlavne výdavky. Rodinný rozpočet tak v skutočnosti neutrpí.

Namiesto neuváženého odkladania úverových splátok sa odporúča skôr dôkladná kontrola všetkých rodinných výdavkov, poplatkov za bankové účty či revízia faktúr za služby mobilných a telekomunikačných operátorov. Mnohí používatelia totiž nevyužívajú celý rámec služieb, za ktoré platia. Týka sa to často platieb za telefónne paušály a tiež menej výhodné balíky za televízne programy a internet.

Spýtajte sa na svoje úvery, poradíme bezplatne!

Čítaj tu

Zostal som bez príjmu

Pre živnostníkov, ktorých prevádzka bola z nariadenia krízového štábu zavretá do odvolania a ktorí sa na pár týždňov ocitli bez príjmu, pripravuje štát sériu reálnych kompenzačných ekonomických opatrení, vďaka ktorým im bude dočasná strata príjmu nahradená. Balíčky finančnej pomoci budú platiť aj pre umelcov a rôzne iné odvetvia podnikania.

V otázke odkladu úverových splátok banky posudzujú situáciu individuálne. Ak budete chcieť odklad pod značkou koronavírus, budete musieť dokázať, že ste sa v dôsledku opatrení pre pandémiu koronavírusu dostali do ťažkej životnej situácie (ŤŽS). Skutočne ste sa v nej ocitli? Pokiaľ nie ste v ťažkej platobnej neschopnosti, odporúčame nevyužiť odklad úverových splátok, radšej si požičať od rodičov, predať nepotrebné veci a počkať, ako sa situácia v SR vyvinie.

Máte otázky? Napíšte nám. Bezplatná konzultácia

Čítaj tu

Text: Alena Kytková Foto: Freepik.com

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Stiahnite si tlačivo Čestné vyhlásenie

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu.

Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky, zoznam nájdete tu.

Ako požiadať o ošetrovné – koronavírus

Čítaj tu

Prečo je odklad úverových splátok nebezpečný

Čítaj tu

Pridal: Alena Kytková Zdroj: Sociálna poiťovňa Foto: Freepik.com

Koronavírus: Ako požiadať o ošetrovné (OČR)

Koronavírus: Ako požiadať o ošetrovné (OČR)

Pokyny pre rodičov + tlačivo na stiahnutie

Dňom 16. marec 2020 boli, z nariadenia vlády a z dôvodu zamedzenia šírenia nového typu koronavírusu, celoplošne zavreté všetky školské zariadenia, vrátane materských škôlok na 14 dní, pričom je vysoko pravdepodobné, že karanténne opatrenie dňom 30. marec 2020 neskončí. Aspoň jeden z rodičov je tak nútený zostať doma na takzvanej „očeerke“.

Pozor zmena! Parlament v stredu (25.3.2020) schválil novelu zákona o sociálnom poistení, čím zaviedol takzvané pandemické ošetrovné (OČR), ktoré sa bude po novom vyplácať celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov (11 rokov a 364 dní).

Po novom je nutné poslať do Sociálnej poisťovne aj čestné vyhlásenie.

Čestné vyhlásenie k OČR na stiahnutie tu

Čítaj tu

Sociálna poisťovňa akceptuje všetky žiadosti o ošetrovné (OČR) rodičov, ktorí odvádzajú povinné odvody (pracujú na trvalý pracovný pomer, ale aj SZČO). Pokiaľ ich záujemca neodvádza, na ošetrovné nárok nemá. Ošetrovné sa bude automaticky vzťahovať na celú dobu karanténneho nariadenia, ktoré v súčasnosti predstavuje 14 dní. V prípade, že na nariadenie vlády budú školy a školské zariadenia zavreté dlhšie, ošetrovné sa automaticky predĺži, bez nutnosti opätovného podávania žiadosti. V prípade, ak sa chcú rodičia na OČR vystriedať, je nutné podať novú žiadosť o ošetrovné.

Dieťa do 11 rokov

Dieťa do 11 rokov (11 rokov a 364 dní) nepotrebuje mať vystavenú PN od ošetrujúceho lekára. Rodič, ktorý má záujem požiadať o OČR, musí podať žiadosť na Sociálnu poisťovňu. Keďže sú školské zariadenia zavreté celoplošne, nebude sa ďalej skúmať, v akom režime daná škola v súčasnej dobe funguje, ošetrovné bude priznané všetkým poistencom / žiadateľom.

Postup žiadosti o OČR

 • Stiahnite a vytlačte si tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus tu v pdf alebo tu v doc

Vyplnený formulár je potrebné doručiť na pobočku Sociálnej poisťovne, pod ktorú spadá zamestnávateľ (nie podľa miesta bydliska), a to buď:

 • elektronicky (emailom),
 • alebo poštou.

Kontaktné údaje na pobočku Sociálnej poisťovne (email, adresa), pod ktorú spadá konkrétny zamestnávateľ, nájdete tu.

Žiadosť o dávku je potrebné posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo úrady zbytočne zaťažuje.

Sociálna poisťovňa ďalej upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár dní či týždňov (zákon umožňuje dokonca až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne totiž zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou najmä ich samotné spracovanie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí, no akceptuje ich v plnom rozsahu.

Ako vybaviť očr
Odporúčame požiadať o ošetrovné elektronicky. Telefonické linky sú dlhodobo preťažené.

Dieťa do 16 rokov

Pri žiadosti o ošetrovné pre koronavírus pri deťoch starších ako 11 rokov a 364 dní, musí pediater potvrdiť PN, pričom vypisuje iba časť A žiadosti o ošetrovné. Vypísaním tlačiva detský lekár potvrdí, že takéto dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2.

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Detského lekára je odporúčané kontaktovať telefonicky, alebo emailom. Rozhodne sa vyvarujme húfnym návštevám ordinácií. Pripomíname, že ak vybavenie OČR prostredníctvom lekára trvá dlhšie, nevadí to, všetky OČR z dôvodu koronavírusu budú aj spätne vyplatené od 16. marca 2020 až do jej ukončenia.

Na odklad splátok môžete škaredo doplatiť

Čítaj tu

Bratislavský kraj

Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri mimoriadnom uzatvorení školského zariadenia už v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa je doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa.

Text: Alena Kytková  Zdroj: Sociálna poisťovňa  Foto: Pixabay.com

SÚŤAŽ: Vyhraj VEĽKÝ BALÍK SLADKOSTÍ

SÚŤAŽ: Vyhraj VEĽKÝ BALÍK SLADKOSTÍ

Milí naši priatelia,

nejak sa nám zvianočnieva, snehu síce nikde, no my pre Vás máme parádnu nádielku neodolateľných sladkostí! Nebude to však zadarmo. Vyhrať môže len jeden z Vás.

MIKULÁŠSKA SÚŤAŽ

O VEĽKÝ BALÍK SLADKOSTÍ

Súťažná otázka: Tipnite si, koľko sladkostí je rozhádzaných na obrázku

Pomôžeme Vám, je ich viac ako 30.

Do súťaže sa môžete zapojiť nasledovným spôsobom:

 • do komentára napíšte svoj tip,
 • zdieľajte súťaž so svojimi priateľmi,
 • LIKE stránke poteší!

Súťažiť môžete do piatku 29.11. 2019 do 16.00 hod.

Vyhrá buď presný tip, alebo ten najbližší. Pokiaľ bude šťastlivcov viac, víťaza budeme žrebovať. Želáme veľa šťastia!

Na Facebookovú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo nižšie: 

Späť na FB


Text: Alena Kytková  Foto: Libor Kytka (všetky práva vyhradené!)

Vyhraj veľký balík sladkostí v Mikulášskej súťaží so Životom v pohode (zdroj: Pixabay.com)
NBS opäť sprísnila podmienky poskytovania hypotekarných úverov

NBS opäť sprísnila podmienky poskytovania hypotekarných úverov

Po novom dostaneme menej až na dvoch úrovniach

Národná banka Slovenska sa rozhodla opätovne sprísniť pravidlá pre udeľovanie hypoték. Zmeny sa dotknú rezervy, ktorá musí dlžníkom zostať po zaplatení splátok. Návrhy opatrení poslala banka už do medzirezortného pripomienkového konania. V ľudskej reči to znamená, že po novom dostaneme menšiu hypotéku či spotrebný uver. Na výnimku sa môžu tešiť už len mladí do 35 rokov. Šancu na výhodnú hypotéku podľa starých pravidiel tak máme už iba do konca roku 2019.

Dôvodom sprísnených podmienok schvaľovania hypoték je regulácia úverov podľa NBS, ktorá nadobudne platnosť od 1. januára 2020. Opatrenia sa dotknú nielen hypoték, ale aj spotrebných úverov. Podľa nových podmienok totiž žiadateľovi banka odpočíta z príjmu vyššiu čiastku na „chod domácnosti“ či iné úverové zaťaženie a zohľadní aj nutnú rezervu na každého člena rodiny. Automaticky nám tak zostane na splácanie budúceho úveru menej finančných prostriedkov mesačne, a teda v konečnom dôsledku dostaneme nižší úver z banky. Situáciu to skomplikuje najmä ľuďom, ktorí bývanie dofinancovávali spotrebnými úvermi, lebo hypotéka im nedokázala pokryť celú výšku nehnuteľnosti. 

Nové pravidlá nepotešia

Nové pravidlá sa dotknú klientov, ktorí majú vysoké splátky v pomere k mesačnému príjmu. V budúcom roku už splátka úveru nebude môcť byť vyššia ako 60 percent čistého príjmu po odpočítaní životného minima. Ide o takzvaný ukazovateľ DSTI. V súčasnosti platí, že splátka môže byť až 80 percent príjmu.

Banka však nebude počítať iba súčasnú splátku, ale musí zohľadniť situáciu, že úroková sadzba narastie o dva percentuálne body.

Šanca na lepšiu hypotéku len do marca

V prvej fáze, do konca marca, bude môcť byť na výnimku poskytnutých až 15 percent nových úverov. Po 1. apríli sa však výnimka bude týkať už iba mladých do 35 rokov, pričom ich DSTI nebude môcť byť vyššie ako 70 percent.

Nielenže dostaneme nižšiu hypotéku na základe čistého mesačného príjmu, dostaneme aj menej úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti

Aj takéto prípady zložitých hypoték sme vyriešili za vás

 Čítaj tu

Od júla 2020 ešte prísnejšie podmienky

Od 1. júla nadobudne platnosť posledná fáza regulačných opatrení. Klienti si budú môcť požičať maximálne osemnásobok ročného príjmu, ide o ukazovateľ DTI. S vyšším DTI môže byť poskytnutých len päť percent úverov a ďalších päť percent pre mladých do 35 rokov, ktorých príjem nie je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mzdy. Hodnota takýchto úverov na výnimky však nesmie byť vyššia ako deväťnásobok ročného príjmu.

95 percentná hypotéka je definitívne minulosťou

Tretím opatrením, ktoré tiež nadobudne platnosť až v poslednej fáze, a teda v lete, bude výška úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti, takzvané LTV. Štandardné úvery by nemali presiahnuť 80 percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Na výnimku môže byť poskytnutá len pätina úverov a ich výška môže byť maximálne 90 percent z hodnoty nehnuteľnosti. Úvery nad 90 percent hodnoty založenej nehnuteľností sa po novom už poskytovať nebudú môcť vôbec.

Výhodné hypotéky len do konca roka

Čítaj tu

Upravil: Alena Kytková Zdroj: Finweb.hn.online Foto: Pixabay.com

Úver na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmu? Áno

Úver na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmu? Áno

Medzi živnostníkmi alebo majiteľmi firiem, ktorí nevykazujú medziročne pozitívny hospodársky výsledok, panuje všeobecný názor, že nemajú najmenšiu šancu získať akýkoľvek typ úveru. Z menšej časti je toto tvrdenie pravdivé, z tej väčšej však mýtus. S nulovým daňovým priznaním nedostanete hypotekárny alebo spotrebný úver. Avšak aj podnikatelia môžu, s troškou dobrej vôle, financovať rekonštrukciu bytu, kúpu pozemku či inej nehnuteľnosti, pomocou šikovných a výhodných úverov.

Dôvody, prečo živnostník alebo podnikateľ nedostane hypotekárny alebo spotrebný úver, sú jednoduché. Banky v schvaľovacom procese žiadosti o úver skúmajú v prvom rade príjem žiadateľa. Mnoho podnikateľov však podáva takzvané nulové daňové priznanie, a teda nevykazuje žiadne alebo len veľmi nízke zisky. Banka v takomto prípade nemôže postupovať inak a úver v žiadnom prípade neschváli. Týka sa to aj majiteľov „s.r.o-čiek“, ktorí vykazujú dokonca záporný hospodársky výsledok za predošlé daňové obdobie. Častým problémom býva tiež, že žiadateľ nechce alebo nemôže ručiť za úver záložným právom na nehnuteľnosť alebo nemá k dispozícií ručiteľa.

Úverovú stopku tak často majú

 • živnostníci, ktorí na základe daňového priznania vykazujú žiadne alebo veľmi nízke zisky,
 • majitelia spoločností s nízkym alebo dokonca záporným hospodárskym výsledkom,
 • žiadatelia, ktorí nechcú alebo nemôžu ručiť za úver záložným právom na nehnuteľnosť alebo nemajú ručiteľa.

Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že žiadateľ – živnostník nemôže dostať úver na kúpu nehnuteľnosti, pozemku či rekonštrukciu. Je to však mýtus.

Na finančnom trhu je niekoľko typov úverov, ktoré dostane aj podnikateľ, živnostník, a to bez dokladovania príjmu. Dokonca je možné ich považovať za výhodné, keďže sa ich nedotkne ani plánovaná regulácia hypotekárnych úverov NBS, ktorá vstúpi do platnosti od 1. januára 2020, vďaka ktorej bude schvaľovanie úverov na kúpu či rekonštrukciu nehnuteľností a pozemkov podstatne prísnejšie, ako tomu bolo doteraz.

Aj takéto prípady zložitých hypoték sme vyriešili za vás

Čítaj tu

Jednoduchý úver pre podnikateľov

Aj podnikatelia a živnostníci môžu dostať úver na:

 • kúpu pozemku, bytu, domu alebo nebytových priestorov,
 • výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu alebo obnovu nehnuteľnosti,
 • bez skúmania príjmu, to znamená, aj s nulovým daňovým priznaním alebo záporným hospodárskym výsledkom,
 • bez nutnosti ručiť za úver nehnuteľnosťou či mať k dispozícií ručiteľa,
 • jednoducho, bez zbytočného papierovania.

Štandardné modelové situácie úverov pre podnikateľov a ich podmienky:

Výška úveru v eur
Do 35 000 Nad 35 000 do 45 000 Nad 45 000
Bez skúmania príjmu Bez skúmania príjmu Bez skúmania
príjmu
Bez ručiteľa S ručiteľom Potrebné ručenie nehnuteľnosťou
Bez nutnosti záložného práva na nehnuteľnosť Bez nutnosti záložného práva na nehnuteľnosť Úrok 0,4%
Úrok 0,4% Úrok 0,4%  

Úvery kombinujte múdro

Financovanie pomocou úverov je vždy variabilný proces. To znamená, že každá vzniknutá situácia má iné vstupné podmienky, a teda si vyžaduje iný typ riešenia. Ak chcete úver bez dokladovania príjmu, pretože podnikáte a nemáte pravidelný či trvalý príjem, je potrebné mať k dispozícií vlastné finančné prostriedky aspoň vo výške 40% z celkovej sumy, ktorú na kúpu či rekonštrukciu potrebujete.

Prečo vytiahneme z banky viac peňazí ako vy?

 Čítaj tu

Príkladovo je možné povedať, že ak potrebujete na renováciu bytu, povedzme, 20 000 eur, bez dokladovania príjmu vám požičajú 12 000 eur. Je však potrebné mať vlastné prostriedky v sume 8 000 eur. Pokiaľ ich v súčasnej dobe nemáte, môžete ich v horizonte dvoch rokov nasporiť alebo si požičať. Mnohokrát prebieha financovanie kúpy či prestavby nehnuteľnosti práve kombinovaným spôsobom, u podnikateľov to platí dvojnásobne. Rovnakým spôsobom je možné tiež financovať kúpu nehnuteľnosti napriek nulovému daňovému priznaniu.

„Príklad: Majiteľ spoločnosti s.r.o potrebuje nutne kúpiť nehnuteľnosť, hospodársky výsledok firmy za skúmané daňové obdobie sa však rovná prakticky nule.

Cena nehnuteľnosti je 150 000 eur. Pokiaľ má vlastné prostriedky v sume aspoň 60 000 eur, môže požiadať a dostať úver až do výšky 90.000 eur bez dokladovania príjmu.“

Veľmi podstatný je preto najmä fakt, že aj podnikatelia a živnostníci môžu dostať úver až do výšky 150 000 eur bez dokladovania príjmu, čo pri hypotekárnych úveroch jednoducho možné nie je.

Chcem úver na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti

 Napíšte nám

Text: Alena Kytková

Foto: Pixabay.com

Sporte deťom s úrokom až 9%

Sporte deťom s úrokom až 9%

Možno si aj vy pamätáte, ako vám po dovŕšení veku 18 rokov skončila prvá životná poistka a zrazu ste vo svojich rukách držali „neuveriteľný“ obnos peňazí. Kedysi bolo pre rodičov úplne prirodzené odkladať svojim deťom od narodenia pravidelne veľmi symbolickú čiastku, vďaka ktorej na prahu dospelosti dostali svojich prvých 12, 15 či dokonca 25 tisíc slovenských korún.

Slovenské koruny spomíname preto, lebo euro, ako menu, používame od roku 2009. Detičky, ktoré prišli na svet spolu s jednotnou európskou menou, ešte dospelosť nedovŕšili.

Tak či onak, pravidelné sporenie deťom vás vôbec nemusí bolieť, dokonca, keď dospeje, sa vám viac než poďakuje. Pretože aj z toho najväčšieho nezbedníka či nezbedníčky raz vyrastie zodpovedný mladý dospelý človek, snívajúci o rodine a vlastnom dome s veľkou terasou a záhradným bazénom, o cestovaní po celom svete či štúdiu na prestížnej univerzite. Pozrite sa už teraz na svoje dieťa a viďte v ňom človeka, ktorému môžete uľahčiť vstup do ozajstného sveta dospelých okrúhlou finančnou čiastkou. Ešte stále to stíhate.

Kde vziať peniaze na sporenie

Dnešné deti sú často obdarovávané peňažnými darmi. Od starých či krstných rodičov, dokonca aj od vlastných rodičov, dostávajú peniaze na meniny, narodeniny, za vysvedčenie, na Vianoce. Niektorí chlapci vyoblievajú na Veľkú noc pokojne aj 100 eur, nehovoriac o tom, že víťazoslávne domov ťahajú „vagón“ sladkostí. Poznáme niekoľko mamičiek, ktoré všetky peniažky do posledného centu od narodenia odkladajú. Spomínané deti majú dnes 10 rokov a už sú z nich slušní „boháči“.

Vyriešili sme aj takéto zložité prípady hypotekárnych úverov

 Čítaj tu

Ďalším faktom tiež zostáva, že s rastúcim dieťaťom rastú aj jeho výdavky. Kompletne vychovať jedno dieťa vraj stojí 250.000 eur. Najprv je to kočiar, postieľka, plienky, neskôr výbava pre prváčika, školské pomôcky, výlety, ZRPŠ a výstroj na športové krúžky či hudobné nástroje. Nehovoriac o šatení a stravovaní a potrebe vlastniť počítač, mobil a tablet.

Väčšie dieťa, väčšie výdavky

Spolu s dieťaťom rastú aj náklady na jeho starostlivosť. Po prvých lyžiarskych a plaveckých výcvikoch príde totiž iný level. V prípade univerzitného štúdia je už potrebné počítať aj s ubytovaním, samostatným stravovaním a často mimoriadne nákladnými skriptami a študijnými pomôckami. Ak naň nie sme pripravení, ľahko sa môže stať, že na pokrytie takýchto výdavkov nepostačia ani úvery, po ktorých sa začneme obzerať.

90% výdavkov spojených s výchovou dieťaťa vieme dopredu predpokladať, a teda sa vieme na ne finančne pripraviť. V náš prospech hrá čas a čas sú peniaze – pre naše dieťa.

Ideálne je si sporenie na výchovu a budúcnosť detí rozdeliť do dvoch pomyselných obálok:

 1. Šetríme na výdavky, ktoré nás čakajú v procese rastu a dospievania dieťaťa – školy, krúžky, štúdium a stáže v zahraničí
 2. Budujeme finančnú hotovosť, ktorá uľahčí dieťaťu štart do života.

Pomaličky nasporiť na oboje dokážete bez toho, aby vás to bolelo.

Prečo dokážeme získať vyšší úver ako vy?

Čítaj tu

Koľko mám odkladať?

Je jedno, či svojmu dieťaťu odkladáte mesačne 10 alebo 50 eur. Podstatné je, že k sume, ktorú dokážete rokmi nasporiť, pridáte peňažné dary od rodiny a samozrejme výhodný (ak nie rovno vysoký) ročný úrok. Pretože treba myslieť na to, že za 10, 15 či 20 rokov budú na Slovensku úplne iné ceny a ktovie, čo si dieťa potom za ne dokáže kúpiť. Jednoznačne je potrebné sporiť nad hranicou inflácie. Málokto vie, že pravidelným sporením môžete dostať garantovaných až 9 % v podobe úrokov a ako bonus aj takzvaný zložený úrok, ktorý je pri dlhodobom sporení takou malou „zlatou baňou“, čo je oproti sporiacim bankovým účtom veľmi veľký rozdiel.

Nezávislý finančný odborník dokáže za menej ako 60 minút vyhodnotiť, ako, kde a koľko môžete výhodne sporiť pre svoje dieťa. Ponuky jednotlivých bánk sa totiž líšia najmä v detailoch. Avšak drobných detailov je tak veľmi veľa, že z bežnej ponuky, dostupnej na internete alebo v letákoch, klient nemá najmenšiu šancu zorientovať sa sám.

Chcem vedieť viac o sporení pre dieťa

Čítaj tu

Text: Alena Kytková

Zdroj: Život v pohode

Foto: Pixabay.com

Všetky práva vyhradené

Prečo vytiahneme z banky viac peňazí ako vy?

Prečo vytiahneme z banky viac peňazí ako vy?

Nie je žiadnym tajomstvom, že všetky banky, pri žiadosti o akýkoľvek typ úveru, si najprv skontrolujú čistý mesačný príjem klienta, rovnako ako jeho výdavky a prípadné úverové zaťaženie. Na základe takto dostupných informácií potom určia maximálnu výšku hypotekrného, stavebného či spotrebného úveru. Stanovia limit – ber alebo nechaj tak. V tom horšom prípade vám úver ani neschvália.

Nie každý klient je totiž ukážkový prípad s poriadne vysokým mesačným príjmom a nie každý človek môže za pôžičku ručiť nehnuteľnosťou. A to všetko len z jedného dôvodu. Klient sa dopustil omylu, že svoju žiadosť s dôverou predostrel najskôr banke. Skúsený klient vie, že na tému hypotekárnych či iných úverov sa najprv poradí s nezávislým hypotekárnym špecialistom. Pretože, ak existujú kľučky či výnimkové procesy, ten v banke vám o nich, na rozdiel od nás, nepovie.

Nelimituje nás DTI ani LTV

Všetky banky posudzujú klienta podľa dvoch veličín – DTI a LTV. DTI určuje najvyšší možný úver, ktorý vám vedia na základe vášho mesačného príjmu dať. Ak chcete vedieť jeho výšku vopred, zadajte do kalkulačky čistý mesačný príjem x 12 (mesiace v roku) x 8. Toľko vám banka dá na základe svojich pravidiel. Pokiaľ budete za úver ručiť nehnuteľnosťou, dostanete maximálne 80% z jej ceny. Podľa zákona totiž môžu banky schváliť hypotekárny úver vo výške 90 a viac percent z ceny nehnuteľnosti len jednému žiadateľovi z desiatich mesačne.

Vyriešili sme aj takéto zložité prípady hypotekárnych úverov

 Čítaj tu

Je veľmi dôležité, ako hypotekárny špecialista zareaguje na požiadavku klienta.

Dobrý hypotekár dokáže:

 • Dostať z banky pre klienta vyšší úver, ako mu dovoľuje jeho mesačný príjem (DTI)
 • Dostať z banky viac ako 80% z ceny nehnuteľnosti (LTV)

Existujú totiž rôzne výnimkové procesy, ktoré riešia klienta namiesto paušálne – individuálne. Je však potrebné byť opatrní, s kým svoju situáciu budete riešiť. Ak totiž v banke požiadate, aby „pošpekulovali“ trošku s vami, dopredu prehráte. Mnohí pracovníci banky ani len nepoznajú takéto cesty a úvery riešia v rámci svojich vnútorných smerníc.

hypotekárne úvery
Dobrý hypotekárny špecialista dokáže s úsmevom obísť pravidlá banky

Príklad: Financovanie kúpy chaty

Klient má vlastné zdroje, ale potrebuje si požičať, povedzme polovicu z kúpnej ceny chaty. Odpadá skúmanie LTV, keďže požadujeme len 50%. Ale podľa zákona o hypotekárnych úveroch je možné splácať pôžičku pri kúpe apartmánov a chát len po dobu 8 rokov, vďaka čomu vychádza mesačná splátka dosť vysoká. Avšak, dá sa takýto úver vybaviť na výnimku aj na dobu splácania 13rokov. Čo klientovi, samozrejme, v žiadnej banke nepovedia. Dokonca v niektorých špecifických prípadoch sa podarilo úver natiahnuť aj na 20 rokov.

Ktorá hypotéka je najlepšia pre vás?

 Čítaj tu

Pri financovaní nehnuteľnosti je totiž najdôležitejšie, čo je uvedené na liste vlastníctva. „Pokiaľ je tam nehnuteľnosť definovaná ako dom, ale užíva sa ako chata, doba splácania úveru môže byť podstatne vyššia ako zákonom stanovených 8 rokov. Rovnako tak, pokiaľ sa jedná o rekreačný dom s celoročnou možnosťou bývania. Pokiaľ sa ale naozaj jedná o chatu, ktorá je v zastavanom územnom pláne definovaná ako chata, má všetky ostatné parametre chaty, dokonca je postavená z dreva, tam asi hľadať výnimkový proces nepôjde a bude nutné držať sa zákona o financovaní rekreačných apartmánov, čiže úver na dobu splatnosti najviac 8 rokov,“ objasňuje situáciu Jozef Kytka, európsky certifikovaný finančný poradca s 20-ročnou praxou.

Nech už potrebujete hypotekárny, stavebný či spotrebný úver na čokoľvek, neurobte chyby, čo väčšina a nechoďte do banky na vlastnú päsť. Nezávislý hypotekárny špecialista vyrieši takmer každú situáciu za menej ako 60 minút a pomôže vám vybrať banku, do ktorej vás pošle. Ponuky jednotlivých bánk sa totiž líšia najmä v detailoch. Avšak drobných detailov je tak veľmi veľa, že z bežnej ponuky dostupnej na internete alebo v letákoch klient nemá najmenšiu šancu zorientovať sa sám.

Poradíme aj vám

 Napíšte nám

Za stretnutie s nezávislým hypotekárnym špecialistom sa neplatí.

Text: Alena Kytková

Zdroj: Jozef Kytka – európsky certifikovaný finančný poradca

Foto: Pixabay.com

Všetky práva vyhradené!

Vyhrajte večeru pre dvoch v hodnote 40 eur

Vyhrajte večeru pre dvoch v hodnote 40 eur

Milí naši priatelia,

pripravili sme pre Vás zaujímavú

SÚŤAŽ o vynikajúcu večeru pre dvoch v hodnote 40 eur.

Jeden z vás vyhrá nezabudnuteľný romantický alebo kamarátsky večer v reštaurácii MERIDIANA Bojnice.

Do súťaže sa môžete zapojiť nasledovným spôsobom:

• Dajte LIKE stránke Život v pohode
• Do komentára OZNAČTE osobu, s ktorou na večeru pôjdete

Súťažiť môžete do 18.11.2019 do 16.00 hod.

Želáme veľa šťastia!

Na Facebookovú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo nižšie: 

Späť na FB

Život v pohode – súťaž November 2019
Šanca, že si vybavíte výhodnú hypotéku sám, je takmer nulová

Šanca, že si vybavíte výhodnú hypotéku sám, je takmer nulová

Najlepšia hypotéka – vyhnite sa týmto zbytočným omylom na ceste k vlastnému bývaniu

Keď sa bežný klient definitívne rozhodne, že chce riešiť otázku vlastného bývania, má vybratú konkrétnu nehnuteľnosť a spravil si menší prieskum ponuky hypotekárnych a stavebných úverov, zvyčajne sa so svojou požiadavkou rozhodne napochovať do banky, v ktorej má bežný účet, alebo zvolí ponuku s najnižším možným úrokom.

Prísť do banky na vlastnú päsť je prvý zo siedmych omylov, ktorých sa ľudia – klienti dopúšťajú hneď v začiatkoch na ceste za vlastným bývaním. Neurobte rovnakú chybu. Človek, ktorý nepôsobí vo finančnej oblasti, zvyčajne nemá ani najmenšiu predstavu o tom, koľko veľmi podstatných detailov je potrebné pri samotnej myšlienke na hypotekárny úver zohľadniť. Nie je to len výška mesačného príjmu, úroky alebo kúpna cena nehnuteľnosti.

 Vedeli ste, že hypotéka nie je iba jedna? Pomôžeme vám vybrať tú vašu

Čítaj tu

Nečakajte, že vám v banke poradia

Hypotekárny úver je príbeh jedného človeka, za ktorým sa ukrýva skutočný dôvod jeho čerpania. Či už chcete financovať vlastné bývanie, investovať a budovať majetok alebo refinancovať nevýhodné úvery z minulosti, najväčšou chybou je prísť to povedať rovno do banky. Dôvod je jednoduchý. Hypotekárny poradca konkrétnej banky vám v skutočnosti neporadí. Jeho úlohou je predať úver výhodný pre nich a nie pre vás. Nečakajte, že dostanete viac. Dostanete menej, dokonca riskujete zamietnutie.

V niektorých prípadoch tri zamietnutia v troch rôznych bankách znamenajú pre klienta absolútnu stopku na ceste za úverom. Len čo totiž začnete pracovníkovi banky opisovať svoju situáciu, ihneď nahodí vaše údaje do systému a ani neviete ako a ste evidovaný ako žiadateľ o úver v prvej banke. V tejto chvíli prehrávate už 2:0

Aj vy môžete bývať podľa vlastných predstáv. Pomôžeme vám nielen vybaviť hypotekárny úver, ale aj s nákupom nehnuteľnosti či pozemku.

Dobrý hypotekár sa vyzná a hlavne vybaví

Aj medzi hypotekárnymi špecialistami sú rozdiely. Nie je odborník ako odborník. Skúseného hypotekárneho a úverového špecialistu spoznáte veľmi jednoducho. Netvári sa ako vševedko, nepracuje pre konkrétnu banku, neoháňa sa zákonmi a pravidlami a hlavne nevyťahuje hrubé zložky s nekonečnými podmienkami, ktoré nemáte šancu splniť.

Dobrému hypotekárovi, už na prvom stretnutí a pri prvých slovách klienta, ide hlavou riešenie. Stačí mu 45 minút na to, aby navrhol niekoľko možných ciest do úspešného cieľa. Zo skúsenosti vieme, že ani jeden prípad čerpania hypotéky nie je rovnaký a väčšina z nich dokonca vyzerá ako zdanlivo neriešiteľný prípad.  A preto, do banky je potrebné prísť pripravený. Minimalizujete tak šancu zamietnutia.

 Vyriešili sme aj takéto prípady hypoték. Vybavíme hypotéku aj vám

Čítaj tu

Banky neprezradia kľúčové tajomstvá

Príklad: Vojak z povolaniasituácia, kedy NEMUSÍTE dokladovať príjem

Banky si bežne overujú výšku mesačného príjmu klienta cez sociálnu poisťovňu. Vojaci z povolania v tomto systéme však vedení nie sú, a preto, prvé čo banka urobí, bude požadovať potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Klient si ho teda dá vystaviť. Má potvrdenie o príjme, povedzme na sumu 1700 eur mesačne.

Keby však najprv hovoril s nezávislým úverovým špecialistom, dozvedel by sa, že napríklad refinančný úver je možné získať aj bez dokladovania príjmu. Zistil by, že mu stačí čestné prehlásenie, na ktoré si môže uviesť mesačný príjem napríklad 2000 eur, čím by splnil bankou požadovanú výšku príjmu aj DTI (najvyššia suma, do ktorej môže klient čerpať úver).

Nesmie však logicky požadovať úver vo svojej banke, pretože tam je jeho príjem viditeľný: „V takomto prípade sa treba rozhodne obrátiť na inú banku, kde to budú brať ako zjednodušený proces financovania bez dokladovania príjmu, ale zas je tam podmienka, že úvery, ktoré sa takýmto spôsobom budú refinancovať, musia mať za sebou určitú dobu splácania, najčastejšie 10 mesiacov. Toto sú záležitosti, ktoré musia chodiť skúsenému hypotekárovi hlavou už pri prvom stretnutí – riešenie, cesta. Ten neskúsený vyzbiera údaje, s klientom sa rozlúči a až potom začína hľadať cestu,“ vysvetľuje hypotekárny špecialista Libor Kytka, ktorý má za sebou vyriešených viac ako tisíc komplikovaných hypotekárnych úverov.

Nech už potrebujete hypotekárny, stavebný či spotrebný úver na čokoľvek, neurobte chyby, čo väčšina a nechoďte do banky na vlastnú päsť. Nezávislý hypotekárny špecialista vyrieši takmer každú situáciu za menej ako 45 minút a pomôže vám vybrať banku, do ktorej vás pošle. Ponuky jednotlivých bánk sa totiž líšia najmä v detailoch. Avšak drobných detailov je tak veľmi veľa, že z bežnej ponuky, dostupnej na internete alebo v letákoch, klient nemá najmenšiu šancu zorientovať sa sám.

S nami za stretnutie s nezávislým hypotekárnym špecialistom neplatíte. Skôr, ako pobežíte do banky, zvážte možnosť, nechať si najprv poradiť. Od budúceho úspechu vás delí len 45 minút.

Chcete hypotéku alebo úver? Napíšte nám. Do poznámky uveďte svoj problém. V krátkom čase sa ozveme aj vám.

Napíšte nám

Text: Alena Kytková

Zdroj: Libor Kytka – certifikovaný finančný poradca

Foto: Pixabay.com

© Všetky práva vyhradené!

Pozor, obdobie úrazov na obzore!

Pozor, obdobie úrazov na obzore!

Dieťa musí byť chránené (aj po finančnej stránke)

Deti sú živé striebro – o tom sa na vlastnej koži už určite presvedčil každý rodič. Bohužiaľ, aj keby máme naše ratolesti na očiach dvadsaťštyri hodín denne sedem dní v týždni, a to až do ich dospelosti – čo ani nie je možné – stále nám to nezaručí ich stopercentnú bezpečnosť. Ako sa teda poistiť, aby sme z každej boliestky všetci vyšli čo možno najlepšie?

Až polovica detských úrazov sa stáva v domácom prostredí

Že občas naše nezbedné dieťa spadne zo skateboardu alebo si rozbije koleno pri páde zo schodov, tomu skutočne nemáme ako zabrániť. Drobné úrazy, boliestky a choroby patria k detstvu rovnako jedenie snehu či iné odvážne experimenty. Sú skrátka súčasťou procesu učenia sa a dospievania. Keď ale v podstate takmer s istotou vieme, čo nás čaká, nie je najlepším riešením vopred sa na takéto „nepredvídateľné“ situácie pripraviť? S každým röntgenom či obväzovaním poranených končatín u lekára totiž trpí nielen naše živé striebro, ale aj naša peňaženka.

Zdravotníctvo je zadarmo, čas rodiča však nie

Hoci priamo u lekára nič neplatíme, s úrazom či chorobou sú často spojené mimoriadne výdavky, ktoré vždy viac či menej nepríjemne zasiahnu do rodinného rozpočtu. Či už ide o doplatky za lieky, povestné „bolestné“ v podobe novej hračky pre dieťa alebo výpadok z príjmu v dôsledku tzv. OČR (ošetrovanie člena rodiny), finančná dohra nezbednosti či chvíľky nepozornosti na seba nikdy nenechá dlho čakať. Ak na tieto mimoriadne náklady navyše nie sme dostatočne pripravení, celá situácia nás zabolí o to viac.

Zdravie máme len jedno – je načase začať ho chrániť

Nemať pri dieťati úrazovú ochranu je ako nemať v chladničke žiadne potraviny – vieme, že hlad skôr či neskôr príde, no rozhodneme sa ignorovať evidentné a riešiť situáciu až vtedy, keď nastane, namiesto toho, aby sme sa na ňu vopred pripravili. A pritom správnym poistením dokážeme zabezpečiť nielen bezprostredné krytie výdavkov v časoch úrazov a chorôb, ale aj krajšiu budúcnosť našich detí. Aj keby sa totiž nejakým zázrakom dieťaťu za celé roky nič nestalo, peniaze investované do dobrého úrazového poistenia môžeme v prípade produktu spojeného so sporením využiť neskôr napríklad na štúdium či štart do života.

Zabezpečenie dieťaťa spočíva v zabezpečení rodiča

Čo sa týka ochrany našich aktív, a teda aj budúcich aktív našich detí, rovnica je jednoduchá – bez istoty rodičov niet istoty ani pre ich potomkov. Sporenie a investície do budúcnosti našich detí sú závislé od príjmu živiteľov rodiny. V prípade, že nastane výpadok v príjme, sa teda celý „kolobeh“ rodinného rozpočtu zastaví. Teda, až na výdavky, ktoré nielenže neprestanú „vytekať“ z potôčika úspor, ale ešte sa aj navýšia v závislosti od dôvodu tohto výpadku. Samozrejme, ak nemáme „plán B“, toto finančné koryto zvykne rýchlo vysychať. Keď sa z nás jedného dňa stanú rodičia, musíme teda myslieť aj na to, že už nemáme zodpovednosť len za seba, ale aj za naše deti. A táto zodpovednosť sa týka aj financií. Krytie širokého spektra rizík, samozrejme, nezmierni citovú bolesť dieťaťa v prípade, že sa jeho rodičovi, od ktorého je závislé, niečo stane, no výrazne mu ju pomôže znášať a ušetrí ho mnohých problémov v takýchto neľahkých životných situáciách.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com

Pršia životné udalosti? Chce to dáždnik!

Pršia životné udalosti? Chce to dáždnik!

So správnou poistnou ochranou je život omnoho jednoduchší

Život so sebou prináša mnohé prekvapenia – no nie vždy sú iba príjemné. To, či sa drobná nepríjemnosť či nehoda zmení na časom úsmevnú príhodu alebo rovno na dokonalú katastrofu, záleží len od toho, ako dobre sme na túto nepredvídateľnú udalosť pripravení. Čakať nečakané však nie je na nás – túto prácu by sme mali ponechať profesionálom, ktorí už vedia, ako na to.!

Nepredvídateľné, no predsa na pláne

Úder blesku do komína, červotoče v nábytku, rozbité strešné okno po silnom krupobití, zlomená ruka, povodeň, pred ktorou niet úniku, prasknuté čelné sklo na aute, zásah zlodejov či vandalov, odtiahnutie vozidla, ktoré sa ako na potvoru pokazilo práve uprostred dovolenky v zahraničí… Takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Situácií, ktoré sa stavajú, no nevnímame ich, kým ich nezažijeme na vlastnej koži, je neúrekom. No kým my ich nazývame katastrofy, profesionáli na ne hľadia jednoducho ako na poistné udalosti – a po všetkých skúsenostiach si s nimi dokážu hravo poradiť, ak im na to dáme príležitosť.

Prevencia je vždy lepšia (a lacnejšia) ako liečba

Náš majetok je ako živý organizmus – nie vždy síce potrebuje takú starostlivosť, ako ľudské či zvieracie telo, no keď sa mu niečo stane, liečba zamrzí. A nielen nás – trpieť bude predovšetkým naša peňaženka. Kým pri správnej prevencii, ktorou je v tomto prípade práve poistenie, by sme čerpali výhody nielen v bezproblémových obdobiach života (poistenie môže byť aj investíciou do budúcnosti, nie iba ochranou), ale aj v tých komplikovaných, v prípade, že túto prevenciu odignorujeme, môžeme mať kvôli svojej nedbanlivosti jedného dňa okrem nešťastnej udalosti samotnej aj o niekoľko problémov navyše. Smola totiž nikdy nechodí sama – zvyčajne so sebou nosieva plné náručie účtov.

S dáždnikom poruke sa hneď cítime bezpečnejšie

Dnešná doba si vzala ponaučenie zo skúseností a chýb histórie, a vďaka tomu je už možné poistiť takmer všetko – od nehnuteľnosti, cez domácnosť, záhradu, zodpovednosť za škodu, elektroniku, náhrobné pomníky, podnikanie, cestovanie, auto (a čokoľvek, čo vás na cestách s ním môže postretnúť) a vášho psa, až po, ako inak, seba samého. Vďaka širokému spektru rôznych ponúkaných programov môžete mať „ochranný dáždnik“ nad všetkým, na čom vám záleží. To, že prídu aj trochu smolné dni, je rovnako isté, ako že občas prídu daždivé obdobia. V akej nálade ich prečkáte, to už záleží len a len od toho, ako dobre ste na ne pripravený.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com

Chcem všetko. PS: Bez dlhov.

Chcem všetko. PS: Bez dlhov.

Smerujete k bohatstvu alebo k chudobe?

Bez problémov uhradiť bežné výdavky, čosi si odložiť a navyše si kúpiť niečo, čo poteší. Tak vyzerá ideálna realistická predstava hospodárenia s peniazmi v bežnej domácnosti. No na to, aby sme si mohli dovoliť peniaze míňať, sa v prvom rade musíme naučiť ich nejakým spôsobom získavať.

Rozdiel medzi bohatstvom a chudobou

Hoci sa môže zdať, že problematika bohatých a chudobných – a s tým spojená otázka, do ktorej kategórie sa radíme my sami – je dosť komplikovaná, opak je pravdou. Vo svete, kde mizne stredná vrstva a ľudia z nej smerujú len buď hore alebo dole, je jediným rozhodujúcim faktorom odpovede na danú otázku naše hospodárenie s peniazmi. Spôsob, akým zvládame náš rodinný rozpočet je skrátka alfou a omegou toho, či jedného dňa budeme žiť život v absolútnej pohode alebo sa finančne rútime do priepasti dlhov a exekúcií. Tých je dnes na Slovensku neuveriteľných 3,7 miliónov!

Pasca mimoriadnych výdavkov

Existencia a fungovanie rodiny po materiálnej stránke je spojené s obrovským množstvom pravidelných aj nepravidelných výdavkov. Hladko fungujúci systém obracania peňazí je však v dobrom stave iba vtedy, keď je zabezpečený pravidelný príjem. Mimoriadne nesprávnou filozofiou niektorých ľudí je minúť všetko, čo majú k dispozícii a dúfať, že sa nevyskytnú nijaké nepredvídané situácie. Všetci však vieme, ako to chodí – pokazí sa chladnička, syn chce nový počítač, dcére sa zlomila tenisová raketa, obaja chcú ísť vzápätí na letný tábor a aj keby náhodou šlo nejaký čas všetko ako po masle, tak skôr či neskôr nás prekvapí nedoplatok za kúrenie, zodraté pneumatiky alebo pozvánka na svadbu od blízkeho priateľa. V prípade, že si múdro odkladáme peniaze bokom, nič z toho nie je problém. Horšie sú na tom tie rodiny, ktoré takéto situácie absolútne bez premýšľania riešia ďalšími a ďalšími pôžičkami.

Ak si budete kupovať veci, ktoré nepotrebujete…

Ani sám systém sa už v dnešnej dobe netají tým, že je nastavený zle. Populárna filozofia „ži dnes, splácaj zajtra“, ktorá k nám prišla z Ameriky, sa prejavuje na každom kroku. Z každej druhej reklamy v televízii sa na nás šťastne usmievajú ľudia, ktorí si vzali pôžičku, nehovoriac o tom, že dostať sa k takýmto „rýchlym peniazom“ je čoraz jednoduchšie. Dovoliť si to môžu už aj študenti či nezamestnaní. Súčasná doba sa nám skrátka snaží vsugerovať, že je absolútne v poriadku – ba dokonca žiadané a moderné – vziať si pôžičku na luxusnú dovolenku či kabelku, ktorú by sme si inak nemohli dovoliť ani keby na ňu obetujeme všetky peniaze zarobené za polroka. Bohužiaľ, spomenutá filozofia – nech ju aj v reklame propaguje usmiaty krásavec, z ktorého priam srší energia úspechu – je čistou ukážkou zmýšľania chudobných.

… čoskoro budete musieť predať veci, ktoré potrebujete!

Ak všetky peniaze domácnosti idú len do bývania, stravy, oblečenia a záväzkov, znamená to, že pracujete len preto, aby ste prežili. Hoci je rovnica „príjmy = výdavky“ stále tým lepším prípadom, ako keby naše zárobky ani nemali pokryť základné životné náklady, každopádne to nie je ani žiadna výhra (nehovoriac o tom, že v príjmoch – ak nie sú zabezpečené – môže kedykoľvek nastať výpadok).

Bohatí ľudia hospodária s prebytkom

Ako sa teda vymaniť z pasce „krysích pretekov“* hraničiacej s chudobou? Dobrá rada znie: Nikdy nebuďte závislý len na jednom zdroji príjmov! Investovať tak, aby sme si vytvorili aj iný zdroj peňazí ako len výplatu, je rozhodne krokom vpred. Do klubu bohatých sa teda nepridáte tým, že budete tipovať čísla a vyhráte lotériu – ako hovorí známa reklama – ale sústavnými, plánovanými a finančne gramotnými rozhodnutiami. Vždy existujú spôsoby, ako získať majetok bez toho, aby sme sa museli beznádejne zadlžiť!

Tri možnosti

Ako začať? Existujú tri alternatívy: Znížiť svoje výdavky, zvýšiť svoje príjmy alebo kombinácia oboch uvedených, teda znížiť výdavky a zároveň zvýšiť príjmy. Tieto kroky sú možné u každého, bez ohľadu na zamestnanie, vek, rodinné zázemie či iné faktory. Staviť na istotu peňazí, hoci aj pomalú a rozvážnu, sa oplatí – rozhodne viac ako staviť na takmer nulovú možnosť výhry v športke… Koniec koncov, tie najlepšie veci v živote len málokedy padajú z neba – musíme si ich zaslúžiť.

*Krysie preteky = termín Roberta Kiyosakiho, autora kníh o finančnom vzdelávaní, označujúci permanentnú finančnú situáciu človeka, ktorý žije „od výplaty do výplaty“, t. j. všetko, čo zarobí, minie na bežné výdavky.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com