Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Stiahnite si tlačivo Čestné vyhlásenie

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu.

Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky, zoznam nájdete tu.

Ako požiadať o ošetrovné – koronavírus

Čítaj tu

Prečo je odklad úverových splátok nebezpečný

Čítaj tu

Pridal: Alena Kytková Zdroj: Sociálna poiťovňa Foto: Freepik.com