Koronavírus: Riešením je refinancovanie a konsolidácia úverov

Koronavírus: Riešením je refinancovanie a konsolidácia úverov

Päť dôvodov, prečo neodložiť úverové splátky

Namiesto bezhlavého odloženia splátok (ktoré vás bude stáť dobré meno v úverovom registri a mnohonásobné preplatenie na úrokoch), je určite rozumnejšie vymeniť staré úvery za nové. V súčasnosti je totiž refinancovanie existujúcich úverov a hypoték jedno z najvýhodnejších riešení vôbec!

Ak predsa len, na základe medializovaných informácií, uvažujete o odklade úverových splátok, prečítajte si najskôr, čo to v skutočnosti znamená a porozmýšľajte aj nad iným, oveľa lacnejším riešením.

1.Negatívny zápis v úverovom registri

Z legislatívneho hľadiska stále platí, že odklad úverových splátok rovná sa negatívny zápis v úverovom registri. Čo to znamená? Ak v budúcnosti budete žiadať o akýkoľvek úver z banky, nemusíte ho dostať – pre banku budete nedôveryhodným klientom. Značka koronavírus pri odklade úverových splátok v súčasnosti (27.3.2020) ešte nebola schválená!

2. Dokazovanie ťažkej životnej situácie z dôvodu pandémie koronavírusu

Dôležité: Klient, ktorého banky akceptujú pri odklade splátok z dôvodu koronavírusu je ten, ktorý:

  • zaznamenal výpadok/zníženie príjmu súvisiaci s epidémiou a hrozí mu reálny problém so splácaním jeho úveru na bývanie/spotrebného úveru,
  • je aj nepriamo ovplyvnený epidémiou – jeho zamestnávateľ obmedzuje výrobu, alebo z iného súvisiaceho dôvodu má/bude mať ovplyvnený svoj príjem, je v domácej karanténe a potrebuje akútne riešiť zmenu na úvere.

Prečo je odklad splátok nebezpečný

Čítaj tu

3. Zbytočné preplácanie na úrokoch

Odklad úverových splátok o šesť mesiacov v skutočnosti znamená, šesť mesiacov platenia úrokov navyše.

4. Refinancovanie a konsolidácia úverov

V súčasnej dobe klesli úroky na hypotekárnych úveroch doslova na historické minimum. Ak máte vysoké splátky, namiesto ich odloženia je oveľa výhodnejšie ich refinancovanie alebo aj konsolidácia. Čo to znamená?

Refinancovanie – bezpečná výmena existujúcej hypotéky za novú, výhodnejšiu, s nižším úrokom alebo s kratšou dobou splácania, bez poplatkov, dokonca bez nutnosti navštíviť banku!

Konsolidácia úverov – ak splácate viacero menších (ale aj väčších) úverov a mesačne platíte príliš veľa, dajte si ich skontrolovať odborníkovi. Mnohokrát sa dajú všetky úvery nahradiť jedným, s nižšou splátkou, nižšími úrokmi alebo rozložiť na dlhšie časové obdobie, čím sa podstatne znížia mesačné splátky.

Banky nezastavili kampane na lacné hypotekárne či iné úvery. V súčasnej dobe je skutočne maximálne výhodná kontrola existujúcich úverov, ich výmena za nové, lacnejšie a celkové ozdravenie rodinného rozpočtu. Týmto rozumným krokom podstatne znížite mesačné splátky na úveroch. Nemusíte nikam chodiť, kontrolu úverov a ich bezpečnú výmenu za lacnejší variant vybavíme za vás. Spolupracujeme so všetkými bankami.

Spýtajte sa na svoje úvery, poradíme bezplatne!

Čítaj tu

5. Zníženie výdavkov

Nezabúdajme, znížením príjmu z dôvodu pandemických opatrení, klesajú aj mesačné výdavky! Vezmite si pero a papier a skontrolujte rodinný rozpočet – príjmy vs. výdavky. Uvidíte, že na tom nie ste až tak zle, aby ste pristúpili k tak nerozumnému opatreniu, akým odloženie úverových splátok určite je.

Máte otázky? Napíšte nám. Pomôžeme.

Čítaj tu

Text: Alena Kytková Foto: Freepik.com

Radíme: Neodkladajte úverové splátky!

Radíme: Neodkladajte úverové splátky!

Neuvážené kroky nezostanú bez následkov

Niet pochýb o tom, že mnohým sa z dôvodu karanténnych obmedzení proti zabráneniu šírenia nového typu koronavírusu zníži mesačný príjem. Živnostníci boli donútení zavrieť svoje prevádzky a rodičia školopovinných detí zostali doma na OČR. Vláda pripravila balíček ekonomických opatrení, medzi ktorými je aj možnosť odloženia splátok hypotekárnych a spotrebných úverov pod značkou koronavírus.

Napriek tomu, že ekonomické opatrenia sú v štádiu rokovaní, viaceré banky zareagovali na dopyt klientov a možnosť odloženia splátok zaviedli do praxe. Z legislatívneho hľadiska však situácia toho času doriešená nie je, a tak stále platí, že odloženie splátok rovná sa negatívny zápis v úverovom registri.

Vynárajú sa teda otázky 1. Pre koho je naozaj nevyhnutné pristúpiť k odkladu splátok? 2. Aký je skutočný dopad odloženia splátok? 3. Dôsledok karanténnych opatrení znamená aj podstatné zníženie mesačných výdavkov.

Negatívny zápis v úverovom registri

V situácií, keď ľudia denno-denne počúvajú informácie o tom, aký strašný dopad môže mať pandémia koronavírusu na rodinný rozpočet, je veľmi dôležité filtrovanie správ a zachovanie si zdravého nadhľadu nad hrozivo prezentovanou situáciou. Podstatné je tiež nepodliehať panike, vyhýbať sa predčasným a neuváženým krokom, ku ktorým rozhodne patrí aj nepremyslený odklad hypotekárnych splátok len preto, že je tu taká možnosť.

Situácia možného odkladu úverových splátok sa totiž ešte stále vyvíja v čase a žiadne záchranné ekonomické opatrenia do dnešného dňa parlamentom schválené neboli. Predstavitelia samotných bánk odporúčajú žiadateľom, aby starostlivo zvážili odklad splátok, pretože bankou schválený odklad splátok má charakter negatívneho záznamu v úverovom registri, čo môže mať vplyv na posudzovanie poskytnutia úverov v budúcnosti. Svojim klientom radia počkať na spoločné riešenie bankového sektora s novou vládou SR a podľa neho potom zvážiť ďalšie kroky. V neposlednom rade je tiež dôležité nezabúdať na to, že odložením úverových splátok sa predlžuje doba jeho splácania, čím sa zaplatí na úrokoch pomerne viac, ako bolo plánované.

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Klesajú aj výdavky

Dnes je oveľa dôležitejšie, aby sa klienti k novej situácii postavili s rozumom a najmä s chladnou hlavou. Pre väčšinu to znamená vziať do ruky pero a papier a načrtnúť si reálne novovzniknutú finančnú situáciu v rodine – skutočné príjmy vs. skutočné výdavky. Tým, že sa obmedzilo cestovanie do školy, na krúžky, na víkendové pobyty, pracuje sa z domu, nevedie sa takmer žiadny spoločenský život, ľudia nechodia na kávu, do fitness centier, ani na zbytočné nákupy, značne sa im v najbližších týždňoch znížia nielen príjmy, ale hlavne výdavky. Rodinný rozpočet tak v skutočnosti neutrpí.

Namiesto neuváženého odkladania úverových splátok sa odporúča skôr dôkladná kontrola všetkých rodinných výdavkov, poplatkov za bankové účty či revízia faktúr za služby mobilných a telekomunikačných operátorov. Mnohí používatelia totiž nevyužívajú celý rámec služieb, za ktoré platia. Týka sa to často platieb za telefónne paušály a tiež menej výhodné balíky za televízne programy a internet.

Spýtajte sa na svoje úvery, poradíme bezplatne!

Čítaj tu

Zostal som bez príjmu

Pre živnostníkov, ktorých prevádzka bola z nariadenia krízového štábu zavretá do odvolania a ktorí sa na pár týždňov ocitli bez príjmu, pripravuje štát sériu reálnych kompenzačných ekonomických opatrení, vďaka ktorým im bude dočasná strata príjmu nahradená. Balíčky finančnej pomoci budú platiť aj pre umelcov a rôzne iné odvetvia podnikania.

V otázke odkladu úverových splátok banky posudzujú situáciu individuálne. Ak budete chcieť odklad pod značkou koronavírus, budete musieť dokázať, že ste sa v dôsledku opatrení pre pandémiu koronavírusu dostali do ťažkej životnej situácie (ŤŽS). Skutočne ste sa v nej ocitli? Pokiaľ nie ste v ťažkej platobnej neschopnosti, odporúčame nevyužiť odklad úverových splátok, radšej si požičať od rodičov, predať nepotrebné veci a počkať, ako sa situácia v SR vyvinie.

Máte otázky? Napíšte nám. Bezplatná konzultácia

Čítaj tu

Text: Alena Kytková Foto: Freepik.com

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Stiahnite si tlačivo Čestné vyhlásenie

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu.

Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky, zoznam nájdete tu.

Ako požiadať o ošetrovné – koronavírus

Čítaj tu

Prečo je odklad úverových splátok nebezpečný

Čítaj tu

Pridal: Alena Kytková Zdroj: Sociálna poiťovňa Foto: Freepik.com

Koronavírus: Ako požiadať o ošetrovné (OČR)

Koronavírus: Ako požiadať o ošetrovné (OČR)

Pokyny pre rodičov + tlačivo na stiahnutie

Dňom 16. marec 2020 boli, z nariadenia vlády a z dôvodu zamedzenia šírenia nového typu koronavírusu, celoplošne zavreté všetky školské zariadenia, vrátane materských škôlok na 14 dní, pričom je vysoko pravdepodobné, že karanténne opatrenie dňom 30. marec 2020 neskončí. Aspoň jeden z rodičov je tak nútený zostať doma na takzvanej „očeerke“.

Pozor zmena! Parlament v stredu (25.3.2020) schválil novelu zákona o sociálnom poistení, čím zaviedol takzvané pandemické ošetrovné (OČR), ktoré sa bude po novom vyplácať celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov (11 rokov a 364 dní).

Po novom je nutné poslať do Sociálnej poisťovne aj čestné vyhlásenie.

Čestné vyhlásenie k OČR na stiahnutie tu

Čítaj tu

Sociálna poisťovňa akceptuje všetky žiadosti o ošetrovné (OČR) rodičov, ktorí odvádzajú povinné odvody (pracujú na trvalý pracovný pomer, ale aj SZČO). Pokiaľ ich záujemca neodvádza, na ošetrovné nárok nemá. Ošetrovné sa bude automaticky vzťahovať na celú dobu karanténneho nariadenia, ktoré v súčasnosti predstavuje 14 dní. V prípade, že na nariadenie vlády budú školy a školské zariadenia zavreté dlhšie, ošetrovné sa automaticky predĺži, bez nutnosti opätovného podávania žiadosti. V prípade, ak sa chcú rodičia na OČR vystriedať, je nutné podať novú žiadosť o ošetrovné.

Dieťa do 11 rokov

Dieťa do 11 rokov (11 rokov a 364 dní) nepotrebuje mať vystavenú PN od ošetrujúceho lekára. Rodič, ktorý má záujem požiadať o OČR, musí podať žiadosť na Sociálnu poisťovňu. Keďže sú školské zariadenia zavreté celoplošne, nebude sa ďalej skúmať, v akom režime daná škola v súčasnej dobe funguje, ošetrovné bude priznané všetkým poistencom / žiadateľom.

Postup žiadosti o OČR

  • Stiahnite a vytlačte si tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus tu v pdf alebo tu v doc

Vyplnený formulár je potrebné doručiť na pobočku Sociálnej poisťovne, pod ktorú spadá zamestnávateľ (nie podľa miesta bydliska), a to buď:

  • elektronicky (emailom),
  • alebo poštou.

Kontaktné údaje na pobočku Sociálnej poisťovne (email, adresa), pod ktorú spadá konkrétny zamestnávateľ, nájdete tu.

Žiadosť o dávku je potrebné posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo úrady zbytočne zaťažuje.

Sociálna poisťovňa ďalej upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár dní či týždňov (zákon umožňuje dokonca až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne totiž zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou najmä ich samotné spracovanie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí, no akceptuje ich v plnom rozsahu.

Ako vybaviť očr
Odporúčame požiadať o ošetrovné elektronicky. Telefonické linky sú dlhodobo preťažené.

Dieťa do 16 rokov

Pri žiadosti o ošetrovné pre koronavírus pri deťoch starších ako 11 rokov a 364 dní, musí pediater potvrdiť PN, pričom vypisuje iba časť A žiadosti o ošetrovné. Vypísaním tlačiva detský lekár potvrdí, že takéto dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2.

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Detského lekára je odporúčané kontaktovať telefonicky, alebo emailom. Rozhodne sa vyvarujme húfnym návštevám ordinácií. Pripomíname, že ak vybavenie OČR prostredníctvom lekára trvá dlhšie, nevadí to, všetky OČR z dôvodu koronavírusu budú aj spätne vyplatené od 16. marca 2020 až do jej ukončenia.

Na odklad splátok môžete škaredo doplatiť

Čítaj tu

Bratislavský kraj

Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri mimoriadnom uzatvorení školského zariadenia už v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa je doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa.

Text: Alena Kytková  Zdroj: Sociálna poisťovňa  Foto: Pixabay.com