Aj živnostník, ktorý neplatí odvody, môže za december dostať dotáciu 810 eur

Aj živnostník, ktorý neplatí odvody, môže za december dostať dotáciu 810 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) spustilo počnúc októbrom 2020 druhú vlnu korona pomoci pre podnikateľov s názvom „Prvá pomoc+“, ktorá sľubuje živnostníkom až o 50% vyššiu dotáciu ako tomu bolo v prvej vlne. Podnikatelia tak môžu za pokles tržieb získať mesačne kompenzáciu až vo výške 810 eur. Mnoho živnostníkov však na ňu nemá nárok, pretože neplatia odvody do Sociálnej poisťovne.

Dôvody, prečo podnikateľ neplatí odvody:

 1. Podal daňové priznanie za účtovný rok 2019 v riadnom termíne, t.j. do konca marca 2020 a zo zákona mu nevyšli platiť odvody do Sociálnej poisťovne.
 2. Využil možnosť odkladu daňového priznania za účtovný rok 2019 a podal ho kedykoľvek v čase od apríla 2020 do konca novembra 2020. Tieto ešte nie sú Sociálnou poisťovňou spracované, a preto rozhodnutie o tom, či mu vznikla alebo nevznikla povinnosť platiť zákonom stanovené odvody, živnostníkovi príde najskôr v januári 2021.
 3. Má odvodové prázdniny, to znamená, že jeho podnikanie začalo kedykoľvek medzi januárom 2018 až decembrom 2019.

Prvá pomoc+ je však učená podnikateľom, ktorí odvody do Sociálnej poisťovne riadne platia a nikoho nezaujíma, že tri vyššie uvedené skupiny by veľmi radi platili, ale nemajú komu a čo. Preto mnoho podnikateľov prepadá sitom pomoci, nemá oprávnenie žiadať o kompenzáciu v skupine č. 2, musí si vystačiť s pomocným opatrením v skupine č. 4, kde nanajvýš dostane príspevok 315 eur mesačne, ak vôbec.

Radíme: Neodkladajte úverové splátky

Čítaj tu

Aj vy ale môžete dostať 810 eur

Ak patríte medzi podnikateľov (SZČO) a jednoosobové sročky, ktorým poklesli mesačné tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, takto dostanete štátnu kompenzáciu už za mesiac december 2020:

V prvom rade je potrebné prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne ako dobrovoľne poistená osoba najneskôr do 16. decembra 2020.

Ako sa môžem stať samoplatcom?

 1. Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý si doma vytlačí a vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO).
  Registračný list FO
 2. K registračnému listu si ďalej vytlačí a vyplní Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.
  Vyhlásenie DPO
 3. Vyplnenú prihlášku a čestné vyhlásenie odošle doporučene poštou na adresu Sociálnej poisťovne, konkrétne na pobočku v mieste bydliska. Na úrad však môže zájsť aj osobne.
 4. Pozor, list treba odoslať najneskôr s dátumom 15. december 2020.
 5. Potom, ako vám Sociálna poisťovňa doručí rozhodnutie o dobrovoľnom poistení (pravdepodobne do konca januára 2021), je ďalej treba zaplatiť poistné v požadovanej výške (minimálne však 86,60 eur) a následne požiadať na webe www.pomahameludom.sk o príspevok pomoci v skupine č. 2 (pretože ste sa medzičasom stali dobrovoľne poistenou osobou). Prihlášky na získanie dotácie za december 2020 sa pravdepodobne budú dať podávať do konca februára, resp. marca 2021.  
Živnostníci, berte, kým dávajú

Akú výšku vymeriavacieho základu si mám dať do prihlášky?

Na dotácie z balíka Prvá pomoc+ postačí najnižší možný vymeriavací základ 506,50 eur. Za 16 dní dobrovoľného poistenia v decembri 2020 tak zaplatíte poistné vo výške 86,60 eur a od januára potom budete platiť 180,99 eur mesačne. Keď sa rozhodnete, že už dotácie nechcete, resp. sa ich vyplácanie ukončí, môžete sa odhlásiť zo Sociálnej poisťovne ako dobrovoľne poistená osoba a nebudete ďalej platiť nič.

Sporte deťom s úrokom až 9%

Čítaj tu

Ako vysokú dotáciu dostanem?

Výška príspevku z balíku Prvá pomoc + skupina č. 2 závisí od poklesu tržieb. Porovnávať môžete decembrovú tržbu s tržbou za najsilnejší mesiac v roku 2019, alebo za december 2019, alebo celkovú priemernú mesačnú tržbu za rok 2019. Ak ste zaznamenali pokles tržieb, výšku dotácie zistíte v nasledujúcej tabuľke:

Pokles tržieb (kategórie)              December 2020
od 20,00 – 39,99 % 270 €
od 40,00 – 59,99 % 450 €
od 60,00 – 79,99 % 630 €
od 80 % a viac 810 €

Pozor, ak ste aj za december 2019 mali tržbu napríklad 500 eur a v decembri 2020 sto eur, pokles tržby je 80% a tak dostanete aj napriek nízkym tržbám v minulom roku dotáciu vo výške 810 eur!!

Ako dlho plánujú poskytovať príspevky z Prvá pomoc+?

Podnikatelia, ktorí platia odvody do Sociálnej poisťovne (dobrovoľné alebo povinné) môžu žiadať o „korona dotácie“ z dôvodu poklesu mesačných tržieb až do marca 2021 (čiže za mesiace december 2020, január, február a marec 2021). Avšak podľa avizovaných informácií sa Prvá pomoc+ predlží pravdepodobne až do konca roku 2021.

Úver na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmu? Áno

Čítaj tu

Oplatí sa mi stať sa dobrovoľne poistenou osobou a platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Určite áno. Pretože:

 1. Minimálna mesačná platba je 180,99 eur.
 2. Maximálna výška dotácie za daný mesiac je 810 eur.
 3. Dobrovoľné poistenie môžete kedykoľvek ukončiť.

Sú nejaké iné podmienky?

Áno. Žiadateľ o príspevok z Prvá pomoc+ nesmie mať podlžnosť vo svojej zdravotnej poisťovni.

Dôležité informácie o dobrovoľnom poistení v Sociálnej poisťovni

Dôležité informácie o kompenzačných dotáciách z dôvodu pandemických opatrení

Text: Alena Kytková, Zdroj: Hnonline.sk, Foto: Freepik.com

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Stiahnite si tlačivo Čestné vyhlásenie

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu.

Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky, zoznam nájdete tu.

Ako požiadať o ošetrovné – koronavírus

Čítaj tu

Prečo je odklad úverových splátok nebezpečný

Čítaj tu

Pridal: Alena Kytková Zdroj: Sociálna poiťovňa Foto: Freepik.com

Koronavírus: Ako požiadať o ošetrovné (OČR)

Koronavírus: Ako požiadať o ošetrovné (OČR)

Pokyny pre rodičov + tlačivo na stiahnutie

Dňom 16. marec 2020 boli, z nariadenia vlády a z dôvodu zamedzenia šírenia nového typu koronavírusu, celoplošne zavreté všetky školské zariadenia, vrátane materských škôlok na 14 dní, pričom je vysoko pravdepodobné, že karanténne opatrenie dňom 30. marec 2020 neskončí. Aspoň jeden z rodičov je tak nútený zostať doma na takzvanej „očeerke“.

Pozor zmena! Parlament v stredu (25.3.2020) schválil novelu zákona o sociálnom poistení, čím zaviedol takzvané pandemické ošetrovné (OČR), ktoré sa bude po novom vyplácať celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov (11 rokov a 364 dní).

Po novom je nutné poslať do Sociálnej poisťovne aj čestné vyhlásenie.

Čestné vyhlásenie k OČR na stiahnutie tu

Čítaj tu

Sociálna poisťovňa akceptuje všetky žiadosti o ošetrovné (OČR) rodičov, ktorí odvádzajú povinné odvody (pracujú na trvalý pracovný pomer, ale aj SZČO). Pokiaľ ich záujemca neodvádza, na ošetrovné nárok nemá. Ošetrovné sa bude automaticky vzťahovať na celú dobu karanténneho nariadenia, ktoré v súčasnosti predstavuje 14 dní. V prípade, že na nariadenie vlády budú školy a školské zariadenia zavreté dlhšie, ošetrovné sa automaticky predĺži, bez nutnosti opätovného podávania žiadosti. V prípade, ak sa chcú rodičia na OČR vystriedať, je nutné podať novú žiadosť o ošetrovné.

Dieťa do 11 rokov

Dieťa do 11 rokov (11 rokov a 364 dní) nepotrebuje mať vystavenú PN od ošetrujúceho lekára. Rodič, ktorý má záujem požiadať o OČR, musí podať žiadosť na Sociálnu poisťovňu. Keďže sú školské zariadenia zavreté celoplošne, nebude sa ďalej skúmať, v akom režime daná škola v súčasnej dobe funguje, ošetrovné bude priznané všetkým poistencom / žiadateľom.

Postup žiadosti o OČR

 • Stiahnite a vytlačte si tlačivo Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus tu v pdf alebo tu v doc

Vyplnený formulár je potrebné doručiť na pobočku Sociálnej poisťovne, pod ktorú spadá zamestnávateľ (nie podľa miesta bydliska), a to buď:

 • elektronicky (emailom),
 • alebo poštou.

Kontaktné údaje na pobočku Sociálnej poisťovne (email, adresa), pod ktorú spadá konkrétny zamestnávateľ, nájdete tu.

Žiadosť o dávku je potrebné posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo úrady zbytočne zaťažuje.

Sociálna poisťovňa ďalej upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár dní či týždňov (zákon umožňuje dokonca až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne totiž zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou najmä ich samotné spracovanie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí, no akceptuje ich v plnom rozsahu.

Ako vybaviť očr
Odporúčame požiadať o ošetrovné elektronicky. Telefonické linky sú dlhodobo preťažené.

Dieťa do 16 rokov

Pri žiadosti o ošetrovné pre koronavírus pri deťoch starších ako 11 rokov a 364 dní, musí pediater potvrdiť PN, pričom vypisuje iba časť A žiadosti o ošetrovné. Vypísaním tlačiva detský lekár potvrdí, že takéto dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2.

Vysoké úverové splátky vyrieši refinancovanie a konsolidácia

Čítaj tu

Detského lekára je odporúčané kontaktovať telefonicky, alebo emailom. Rozhodne sa vyvarujme húfnym návštevám ordinácií. Pripomíname, že ak vybavenie OČR prostredníctvom lekára trvá dlhšie, nevadí to, všetky OČR z dôvodu koronavírusu budú aj spätne vyplatené od 16. marca 2020 až do jej ukončenia.

Na odklad splátok môžete škaredo doplatiť

Čítaj tu

Bratislavský kraj

Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri mimoriadnom uzatvorení školského zariadenia už v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa je doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa.

Text: Alena Kytková  Zdroj: Sociálna poisťovňa  Foto: Pixabay.com