Komunikujte moderne

Alebo ako podať návrh na exekučné konanie z pohodlia domova

Len samotné zasielanie poštou zaberie týždeň času, ktorého je v dnešnej hektickej dobe naozaj málo. Na druhej strane mali naši dlžníci o to viac času na získanie peňazí, aby splatili svoje dlhy. Od 1. Apríla 2017 sa to však zmenilo a čas potrebný na výkon exekúcie sa skrátil o zbytočné zasielanie doporučených zásielok poštou. Ale ako teraz podáme návrh?

Keď sa nad tým celým zamyslíme, museli sme spísať návrh, poslať ho na súd do Banskej Bystrice, čo je tri dni strateného času. Ďalších šesť je zaslanie poverenia príslušnému exekútorovi a odpovede nám. Elektronická pošta teraz skráti tento čas na tri dni. Pokiaľ teda neberieme do úvahy zaplatenie poplatku.

Návrh za päť minút podaný

Správny poriadok umožňuje zasielanie návrhov aj elektronickou formou. Exekučné konanie začína výlučne podaním elektronického návrhu. Základnou podmienkou je vlastniť elektronický identifikačný doklad známy ako eID a zaručený elektronický podpis známe ako ZEP. Pokiaľ nemáme, nevadí. Buď to náš právny zástupca podá návrh, alebo zájdeme za exekútorom a ten bude na začiatku konať v našom mene. Spísať návrh či už elektronicky alebo do zápisnice je otázkou pár minút.

Kde môžeme podať?

Máme dve možnosti. Cez portál Ministerstva spravodlivosti, prípadne portál slovensko.sk alebo do zápisnice exekútora. Pokiaľ sa rozhodneme vynechať exekútora ako zástupcu, okrem eID a ZEP potrebujeme aj autorizovať potrebné doklady. Tento návrh môžeme podať v priebehu pár minút, ale musíme dohliadnuť, aby sme v ňom nemali chyby. Späťvzatie aj oprava chýb v návrhu prebieha elektronicky, takže naozaj treba zvážiť, či chceme poslať na niekoho exekútora.

Ako mi bude chodiť pošta?

Celá komunikácia prebieha čisto elektronicky. Príslušný súd komunikuje s nami cez portál slovensko.sk a to, či bude exekútor komunikovať poštou, by mal zvážiť, pretože väčšina z nás ešte nemá eID. Samozrejme tí z nás, ktorí majú elektronickú schránku na slovensko.sk, už nedostávajú doporučené zásielky poštou ale elektronicky.

Takže, aby sme si to zhrnuli: návrh na vykonanie exekúcie môžeme teraz podať elektronicky, buď cez portál Ministerstva spravodlivosti alebo prostredníctvom exekútora. Následne aj celá komunikácia prebieha elektronicky a treba už len čakať na výsledok exekúcie.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com