Železná rezerva – tvorba a starostlivosť o ňu

Keď sa povie “železná rezerva”, väčšine z nás sa pred očami zjaví obraz peňazí odložených kdesi bokom, na ktoré sa siaha len v tých najnutnejších prípadoch – a tak by to aj malo vyzerať. Večnou škodou je, že len málokto má presnejšiu predstavu o tom, ako si niečo také, ako je železná rezerva vytvoriť, či ako s ňou narábať. Práve naopak – mnohí ľudia situácie, na ktoré slúži a jednoducho a bezbolestne by ich pokryla, riešia pôžičkou!

Výška predstavuje ročné výdavky vašej rodiny

Odpoveď na to, koľko prostriedkov by sme mali mať uložených v železnej rezerve, je jednoduchá – toľko, koľko minieme za jeden rok. Úloha železnej rezervy je totiž zabezpečiť rodinu v prípade nepredvídaných udalostí, akou je napríklad strata zamestnania. V žiadnom prípade by nemala slúžiť ako investícia do bežných spotrebných vecí alebo na nákup nového auta či luxusnej dovolenky! Je síce dôležité plniť si sny, no v súvislosti s financiami sú nenahraditeľné dve veci: vedomosti a disciplína. V rámci nich by sme teda mali vedieť, ako narábať s peniazmi a prinútiť ich pracovať pre nás namiesto toho, aby sme sa stali ich otrokmi.

Malá a veľká rezerva

Celkovo rezervy rozdeľujeme na malú rezervu alebo rezervu na bežnom účte, ktorá slúži na krytie malých nečakaných výdavkov alebo výpadkov príjmu pri krátkodobej práceneschopnosti (táto predstavuje trojnásobok mesačného príjmu – ak teda zarábame 500 € mesačne v čistom, rezerva na bežnom účte by mala byť minimálne 1500 €) a na veľkú rezervu – tá, ktorú bežne označujeme ako „železnú“.

Súkromná banka žijúca vlastným životom

Železnej rezerve hovoríme železná práve preto, že s ňou nemanipulujeme, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Funguje ako naša privátna banka – a banka, ak má prežiť, musí mať pravidlá. Tými najdôležitejšími sú:

  • Železná rezerva musí byť schopná pokryť bežné ročné výdavky z rodinného rozpočtu.
  • Aj keď má požadovanú výšku, nemali by sme ju prestať napĺňať sumou predstavujúcou 10 % z príjmu. (Hoci sa to na prvý pohľad môže zdať veľa, mali by sme myslieť na jedno zo zlatých pravidiel špičkového investora Warrena Buffeta – mnoho ľudí míňa peniaze a potom odloží, čo im zostane, no malo by to byť presne naopak!)
  • Ak sa rodina ocitne bez momentálneho príjmu, požičia si peniaze zo svojej vlastnej železnej rezervy a nie z banky s vysokým úrokom či z nebankovej spoločnosti. Napriek tomu, že sebe samému nemusíme platiť úroky a ďalšie poplatky za poskytnutie pôžičky, mali by sme si určiť splátkový kalendár a po prekonaní krízy vrátiť všetko, čo sme si z rezervy požičali. Tvorbou a starostlivosťou o železnú rezervu tak samých seba ušetríme mnohých problémov.
Text: Martina Píšová Foto: Pixabay.com