O MNE

Jozef KYTKA

0905 596 028

Európsky certifikovaný nezávislý finančný konzultant patrí na Slovensku k menšine nezávislých finančných poradcov, ktorí absolvovali európske finančné skúšky EBFM – European Exam Board For Financial Management, vďaka ktorým môže od roku 2009 oficiálne používať titul „Európsky certifikovaný finančný konzultant“. Vo finančných službách však pôsobí 18 rokov a v súčasnej dobe sa stará o databázu klientov v počte viac ako 1 500 ľudí z celého Slovenska.

AKO PRACUJEM

Práca profesionálneho certifikovaného poradcu si vyžaduje mnoho štúdia a úsilia. Jednoduchá nie je ani každodenná práca s klientami. Každý človek je iný, žije svoj individuálny život a niekedy ráno vstane „ľavou zadnou“. „To, čo ma denno-denne motivuje k práci je pomoc ľuďom. Možno je to aj tým, že svoje životné ciele som si splnil a vedomosti by som rád odovzdal ľuďom v produktívnom veku. Pretože dnes sa mnohí domnievajú, že na internete nájdu všetky informácie aj sami. Netreba však zabúdať, že aj na internet ich niekto musel dať. A väčšina správ sú informácie, ktoré sa už de facto stali alebo sa dejú. Nikto tam však nenapíše, čo sa stane. A po pravde, mnohokrát sú tam uvedené vyložené nepravdy. Čiže mňa motivuje hlavne to, že ľuďom otvorím oči, čím im zároveň pomôžem,“ vymenúva dôvody, pre ktoré sa ráno teší do práce a prízvukuje, že našťastie je práca poradcu pre neho vlastne koníčkom.

HĽADÍM VPRED

Na otázku, v čom spočívajú výhody spolupráce klienta s poradcom Jozef Kytka odpovedal: „Napríklad aj v tom, že finančný poradca vás naučí pozerať sa tri až päť rokov dopredu. Je to ako, keď jazdíme autom. Nepozeráme sa priamo pred kapotu, ale ďalej dopredu. Pretože, kým si uvedomíme, čo vidíme pred sebou, tak už sme dávno tam. Hovorí sa, že kým dá mozog povel rukám, ruky to už robia. To isté sa deje aj v živote. My, pozerajúc sa dopredu, vieme v predstihu, že aj to či ono príde a vieme sa na to pripraviť. Najdrahšie peniaze sú totiž momentálne. Čím viac sa pripravujeme na budúcnosť, tým sú akékoľvek peniaze, aj život sám, podstatne lacnejšie.“

ROZHODUJÚ RIEŠENIA 

Správny finančný poradca nikdy nepošle klienta preč. Kedykoľvek sa niekto na neho obráti s pomocou, nie je skúpy na informácie. Poradí a pomôže. „Finančné služby musia byť bezplatné. Z jedného dôvodu – keby mal klient za služby platiť, tak by ich preventívne nechcel. Mohli by sme si účtovať hodinovú sadzbu, dnes je dovolené všetko. Avšak neposlúžilo by to účelu. Učiť finančnej gramotnosti je našim poslaním a okrem toho, finančné inštitúcie platia drahé kampane v médiách na získanie klienta. Z tohto pohľadu je úplne jedno, či si pôjdete po úver do banky. Plácu dostane jej pracovník. Rovnaký systém platí aj pre nezávislého poradcu. A to podľa toho, v ktorej finančnej inštitúcii vykoná prácu pre klienta, tak od tej dostane zaplatené. Podstatné je, že jedine človek, ktorý vo finančnom sektore takpovediac roky-rokúce žije a pôsobí, vie objektívne nájsť individuálne riešenie pre každého klienta.“

RADÍM BEZPLATNE 

Jozef Kytka je garantom divízie „Financie v pohode“ v rámci projektu „Život v pohode“ a pod jeho pôsobenie patria všetky sektory Národnej banky Slovenska (NBS):

Poistenie alebo zaistenie
Prijímanie vkladov
Poskytovanie úverov
Kapitálový trh
Doplnkové dôchodkové poistenie
Starobné dôchodkové poistenie

Zavolajte mi alebo sa sO MNOU spojte cez formulár

Rád sa s Vami stretnem.

Zásady ochrany osobných údajov

8 + 15 =