Zatvárať oči sa nevypláca

Každý musí dbať nato, aby splácal svoje dlhy a mohol tým predísť akýmkoľvek problémom a zbytočnému zvyšovaniu nákladov Môže sa však stať aj to, že svoje záväzky nezvládame splácať a máme strach z exekúcie. Je možné jej predísť? Určite existujú spôsoby, ktorými sa to dá. Prečítajte si o nich v nasledujúcom príspevku..

Každý človek má určité záväzky, ktoré musí plniť. Či už ide o platenie hypotéky, rôznych spotrebných úverov či pôžičiek, až po úhradu odvodov a poistení. Kým všetko platíme je to super, ale problém vystane vtedy, keď to už nejde.

Najzaručenejší spôsob ako predísť exekúcii však je riadne a načas plniť všetky svoje záväzky.

Dohoda s veriteľom

Pokiaľ chceme predísť exekúcii, sme povinní pri svojich dlhoch spolupracovať s veriteľom. Keď už vieme, že svoje záväzky nesplníme, mali by sme sa s veriteľom dohodnúť na splátkovom kalendári, prípadne ho požiadať o odklad splatnosti. Aj v prípade, že nám už hrozí exekúcia, vždy je lepšie sa povinnostiam nevyhýbať a prebrať plnú zodpovednosť. V praxi to znamená dohodu. Aspoň sa tak zbytočne vyhneme zbytočnému navyšovaniu nákladov, ktoré vyplývajú z exekučného konania ako trovy či úroky z omeškania. Dohoda o splátkovom kalendári môže výrazne pomôcť v náš prospech a tým získať čas a neskôr aj finančné prostriedky.

Komunikácia – základ úspechu

Pokiaľ sa skrývame pred poštárom; tvárime sa ako mŕtvy chrobák, keď zazvoní telefón alebo utekáme pred exekútorom, tak nedosiahneme vôbec nič dobré. Naopak, navýšime svoje dlhy. Vždy sa musíme snažiť o akúkoľvek dohodu a opierať sa, pokiaľ je to možné, o relevantné informácie. Keď už začneme komunikovať s ľuďmi, aby sme dosiahli nejakú dohodu, získame čas a v horšom prípade odsunieme termín exekúcie o niekoľko mesiacov neskôr.

Keď už vieme, že nestíhame platiť svoje dlhy, mali by sme zájsť za právnym poradcom a finančným poradcom, aby sme vedeli, či existuje spôsob, ako splniť svoje záväzky a aké povinnosti ako dlžníci v exekučnom konaní máme.

Text: Martina Píšová
Foto: Pixabay.com